Работилницата траеше 2 часа и ја одржа нашиот волонтер Нело Девал од Франција, а ја подготвија заедно со волонтерката Бегум Сејхан од Турција.

Прво, преку Kahoot квиз учесниците се запознаа со интересни факти за младите во Македонија. Потоа се запознаа со можностите за волонтирање во земјава и во странство и дискутиравме за добрите и лошите страни на волонтирањето. На крај направивме споредба помеѓу формалното и неформалното образование и потенциравме зошто и неформалното образование е важно.

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter