Обуката имаше за цел да ги зајакне капацитетите на вработените во Коалицијата СЕГА и претставниците на организациите членки на СЕГА на тема Интернет безбедност. На обуката присуствуваа 13 претставници од Младинскиот информативен центар "ИНФО СЕГА" Прилеп и Кавадарци, Коалиција на младински организации СЕГА, Младински совет Прилеп, Волонтерски центар Скопје, "Еко Логик" Скопје и "Човештвото кон младите" Долнени. Обуката беше спроведена за поддршка на УСАИД во рамките на програмата за граѓанско ангажирање (CEP).

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter