На обуката присуствуваа претставници на Младинските информативни центри "ИНФО СЕГА" Кавадарци и Прилеп, Коалиција на младински организации СЕГА и други младински организации од Македонија кои работат на полето на младите и младинските информации. Целта на оваа обука е да ги обучи младинските работници да испорачаат целосен почетен модул за идните младински работници, претставници од организации и институции кои работат со млади луѓе.

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter