На состанокот се одржа презентација на проектот, беа донесени Деловникот за работа, како и плановите за реализација на следните активности во рамките на проектот.

Проектот "Зајакнување на вклученоста на младите во локалните заедници" е дел од Проектот за граѓанско учество кој го спроведува Источнозападниот менаџмент институт (EWMI) во партнерство со четири локални граѓански организации: Фондацијата за интернет општество "Метаморфозис", Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) , Фондацијата отворено општество - Македонија (ФООМ) и Националниот младински совет на Македонија (NYCM), финансиски поддржани од УСАИД.

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter