На конференцијата учествуваа претставничка на Х.Е.Р.А. и гинеколог, а се обрати и претставник на ЦСЦД Дебар.

Учесниците зборуваа за сексуално преносливите инфекции и за информираноста како клучен фактор за нивна превенција. Оттука, во фокусот на трибината беше и модерната контрацепција како дел од сеопфатното сексуално образование. Преку митови и факти за СПИ и за контрацепцијата ќе се поттикне дискусија на оваа тема која иако е исклучително важна за здравјето на младите, и натаму е многу ретко застапена во јавниот дискурс.

 

 

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter