На 20.08.2018 година во просториите на ООУ Јонче Смугрески во с. Обршани се одржа Локална дискусија со млади во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер. 

Read more: Одржана локална дискусија за Идентификување на потребите на младите во с. Обршани, Кривогаштани

Во рамки на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ на 20 јули 2018 година, Коалиција на младински организации СЕГА ја реализира обуката на тема „Финансиско работење“ во просториите на Коалиција СЕГА.

Read more: Коалиција СЕГА ја реализираше обуката за Финансиско работење

Во рамки на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ Коалиција на младински организации СЕГА во период од 10 и 11 јули 2018 година ја реализира обуката на тема „Раководење на Проектен циклус“ во просториите на Коалиција СЕГА. 

Read more: Коалиција СЕГА ја реализираше обуката за Раководење на проектен циклус
Во рамки на заедничката соработка помеѓу германската компанија WIK и Коалиција на младински организации СЕГА, на 08 јуни 2018 година, на Меѓународниот ден на океаните, во Мариово се одржа обука за заштита на водите, која воедно беше и team building обука за компанијата, а во рамките на истата се организираше и чистење на речното корито на Црна Река. Read more: Успешна соработка на Коалиција СЕГА со компанијата WIK

 

Во рамки на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ Коалиција на младински организации СЕГА во период од 31.05.2018 година до 03.06.2018 година ја реализира обуката на тема „Застапување и лобирање и Обука за Структурен Дијалог и подготовка на позициски документи“ во хотел Амбиент во Струга.

Read more: Реализирана обука на темите: „Застапување и лобирање и Обука за Структурен Дијалог и подготовка...

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter