Во периодот од 25 јули до 3 август се одржа младинска размена во Бад Бланкенбург и Ерфурт, Германија во рамките на проектот CODE aBc (Courage to Оpen Doors of Europe / attention, Be curious).

Read more: Одржана младинска размена во Германија во рамките на проектот C.O.D.E. aBc

Денес, Младинскиот информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп, заедно со своите волонтери од Франција, Турција, Америка, со нивниот пријател од Шпанија, и со локалните волонтери, одржа уште една работилница од Летната креативна школа.

Read more: Летна креативна школа - Работилница „Мали олимписки игри“

Форум на млади Битола е придружна организација членка која веќе 11 години е дел од семејството на Коалиција СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.

#ВолонтирајИнспирирај  #15годиниСЕГА

Read more: Запознајте се со Форум на млади Битола

Во моментов, 18 учесници од Македонија присуствуваат на Летниот камп кој се одржува од 7 до 20 јули, во детското село Песталоци во Троген, Швајцарија.

Read more: Летен камп во детското село Песталоци во Троген, Швајцарија

Младински Совет Прилеп е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член 15 години.

Read more: Запознајте се со Младински Совет Прилеп

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter