Во периодот од 12 до 14 март 2019 година, претставници на Коалиција на младински организации СЕГА беа дел од завршната конференција од проектот „WISE Europe“, која се одржа во Лисабон, Португалија.

Read more: Завршна кофнеренција на проектот „WISE Europe“ во Лисабон, Португалија

Општина Прилеп во соработка со Коалицијата на младински организации СЕГА, заедно со младите од Општина Прилеп и граѓанските организации започнаа со подготовки за креирање на Годишната програма за млади во Општина Прилеп.

Read more: Работна средба за подготовка на Годишната програма за млади на општина Прилеп

Во периодот од 12 до 26 февруари 2019 година во Детското село Песталоци - Троген, Швајцарија се одржа интеркултурна размена со млади од Македонија и Србија, во организација на Коалиција на младински организации СЕГА во соработка со Детската Фондација Песталоци (Pestalozzi Children’s Foundation).

Read more: Одржана интеркултурна размена во Песталоци

Коалиција на младински организации СЕГА на 26.02.2019 година организираше дебата на Тема: "Проектите на ЕУ имаат позитивно влијание врз личниот развој на младите" 

Read more: Одржана дебата на тема "Проектите на ЕУ имаат позитивно влијание врз личниот развој на младите"

Од 6 до 9 февруари 2019г. во хотел Амбиент“ – Струга, се одржа обука за младински работници на темата Quality is YOUth work“ во којашто зедоа учество млади од Битола, Прилеп, Штип и Кавадарци.

Read more: "Quality is YOUth work"- Обука за младински работници

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter