На 18ти септември 2018 (вторник) во Прилеп, во последните две од планираните четири работилници беа одржани следните активности на учесниците на Летниот камп 2018 во детското село Песталоци, во Троген-Швајцарија.

Read more: Следење на активностите за летниот камп 2018 во детското село Песталоци- Троген, Швајцарија

На 31.10.2018 година, Советот на општина Крушево ја усвои Локалната младинска стратегија на Општина Крушево. Локалната младинска стратегија е резултат на проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево” кој го спроведува Младински Совет Прилеп во соработка со Локалниот Младински Совет во Крушево и општина Крушево.

Read more: Усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево!

На 14 и 15 септември 2018 година во хотел Амбиент– Струга, Коалиција СЕГА одржа работилница за изготвување на годишна програма за организација на Младинската иницијатива за регионален развој - МИРР.

Read more: Работилница за подготовка на годишна програма на МИРР

На 5ти септември 2018 година, во хотел Континентал, Скопје, Коалиција СЕГА организира Национална работилница за мерки за Интеграција на НЕЕТ групата на млади. Учесници на работилницата беа претставници, донесувачи на одлуки, од релевантни институции кои се засегнати со  овој проблем и кои се клучни во креирањето и спроведувањето на мерките за интеграција и превенција на НЕЕТ групата на млади.

Read more: Институциите дадоа препораки за соодветни мерки за подобра интеграција и превенција на NEEТ...

Во просториите на Владата на Република Македонија, на 6 септември 2018 година, во организација на Националниот комитет за спречување на насилeн екстремизам и борба против тероризмот, се одржа вториот донаторски состанок, на кој присуствуваа претставници на амбасадите, меѓународните организации, како и претставници на Коалиција на младински организации СЕГА.

Read more: Втор донаторски состанок на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter