На 26ти октомври се одржа конференција за проектот И ние сме дел од општинатасо цел поттикнување на акција на помалите заедници и нивно учество во решавање на проблеми во општините Штип, Кочани, Карбинци и Свети Николе.

Read more: Одржана конференција за проектот “И ние сме дел од општината”

Четврток (25.06.2027), во Кариерниот Инфо центар во Прилеп, беа доделени уверенија за успешно реализирани обуки на учесниците од Прилеп. Обуките спроведени во февруари и март 2017 вклучуваа изготвување „Биланс на Компетенции“ со цел подобрување на вработливоста на младите и олеснување на социјалното вклучување на ранливите групи на млади луѓе преку создавање на еднакви можности за пристап до пазарот на труд. 

Read more: Доделени уверенија на учесници за успешно реализирани обуки „Биланс на компетенции“ во Прилеп

Кампањата “Time to moveпреставува збир на настани организирани за младитево текот на октомври 2016 година.

Овие активности имаат за цел да ги запознаат младите со стотици можности преку кои можат да одат во странство, да учествуваат во меѓународен проект,  да ја истражуваат Европа или се здобијат со искуство кое ќе им треба во иднина. Сите активности се раководени од Евродеск центрите иМладинските информативни работници кои секогаш се подготвени да  разговараат и да ви помогнат да најдете проект кој најмногу одговара на вашите потреби. Волонтирање во друга земја за неколку месеци? Училишна замена за еден семестар? Стажирање во странство? Ти си информиран!

Read more: ИНФО СЕГА ЈА ОДБЕЛЕЖА КАМПАЊАТА “TIME TO MOVE”

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter