На 20 август 2018 година во просториите на основното училиште Јонче Смугрески во селото Обршани се одржа локална дискусија со младите во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер.

Read more: Локална дискусија за идентификување на потребите на младите во село Обршани

На 20.08.2018 година во просториите на ООУ Јонче Смугрески во с. Обршани се одржа Локална дискусија со млади во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер. 

Read more: Одржана локална дискусија за Идентификување на потребите на младите во с. Обршани, Кривогаштани

Во рамки на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ на 20 јули 2018 година, Коалиција на младински организации СЕГА ја реализира обуката на тема „Финансиско работење“ во просториите на Коалиција СЕГА.

Read more: Коалиција СЕГА ја реализираше обуката за Финансиско работење

Во рамки на проектот „Застапување на Граѓанските Организации за активно младинско учество“ Коалиција на младински организации СЕГА во период од 10 и 11 јули 2018 година ја реализира обуката на тема „Раководење на Проектен циклус“ во просториите на Коалиција СЕГА. 

Read more: Коалиција СЕГА ја реализираше обуката за Раководење на проектен циклус

Како дел од проектот  Representation of NGOs for Active Youth Participation, Коалиција на младински организации СЕГА во периодот од 10 до 11 јули 2018 година организираше обука за Управување со проектен циклус во просториите на Коалицијата СЕГА.

Read more: Организирана обука за управување со проектен циклус од Коалиција СЕГА

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter