Од 9 до 11 април 2019 година во Ново Место, Словенија се одржа првиот состанок за проектот IMPACT – Inclusion Matters! using Performing Arts towards Cohesion and Tolerance со кој официјално започнува спроведувањето на проектот. 

Read more: Започнување на проектот IMPACT – „Kick off“ состанок во Ново Место, Словенија

На 02.04.2019 во хотел „Континентал“ се одржа национална работилница на темата: „Првенција на насилен екстремизам меѓу младите“, која е  дел од проектот: „Младинската работа во превенција од насилен екстремизам“.

Read more: Национална работилница: „Превенција на насилен екстремизам меѓу младите“

Коалиција на младински организации СЕГА и Волонтерски центар Скопје имаа свои претставници на овогодишниот настан YOUTH2019 NUORI2019 кој се организира во Турку, Финска.

Read more: Годишен настан NUORI во Турку, Финска

Во периодот од 20 до 23 март 2019 г. во хотел Попова Кула, Демир Капија, се одржа обука за застапување и лобирање во рамките на програмата за јакнење на капацитетите на граѓанските организации за локално застапување.

Read more: Прва обука за застапување и лобирање

Во периодот од 12 до 14 март 2019 година, претставници на Коалиција на младински организации СЕГА беа дел од завршната конференција од проектот „WISE Europe“, која се одржа во Лисабон, Португалија.

Read more: Завршна кофнеренција на проектот „WISE Europe“ во Лисабон, Португалија

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter