Младите луѓе кои не се ниту  вработени ниту се образовани или било како обучувани се изложени на ризик да станат социјално исклучени  лица со приходи кои би ги довеле на работ на сиромаштија и недостаток на вештини за подобрување на нивната економска состојба. Тие се препознатливи под акронимот NEET.

Read more: Кои се „NEET“ во Македонија?

Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Бирото за развој на образованието и во соработка со Министерството за образование и наука на Р.Македонија, во Охрид организираше четири работилници наменети за наставници, училишниот менаџмент од основни и средни училишта, како и локални советници од Бирото за развој на образованието за спроведување на ресурсен пакет за учество на учениците и заштита на правата на децата.

Read more: Нови пристапи за примена со учеството на учениците и детските права во основните и средните...

Во периодот од 06-09 декември 2017, во хотел Бисер, Струга во организација на Коалиција СЕГА во соработка со Агенција за млади и спорт се реализира „Национална работилница за креирање на документ со препораки за воспоставување на систем за младинско информирање на локално и национално ниво“.

Read more: Национална работилница за креирање на Документ со препораки за воспоставување на систем за...

Во организација на Волонтерски центар Скопје на 6-ти декември 2017 година се одржа 3. НВО саем со наслов „Активно граѓанство подобро општество“, на кој учествуваа седумдесеттина невладини и граѓански организации од повеќе сфери од општественото живеење.

Read more: Саем на невладини организации, можност за подобра меѓусебна соработка

 

Во периодот од 31 октомври до 7 ноември 2017 се оддржува обука  во Струга, Република Македонија за проектот “Mедиумска писменост: чекор кон инклузивно општество”.

Read more: Обука: Медиумска писменост: чекор кон инклузивно општество

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter