Како дел од кампањата „ВОЛОНТИРАЈ за доброто на твојата заедница! ИНСПИРИРАЈ ги младите околу тебе!“ на ден 11ти јуни во Кавадарци се одржа  локална дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата.

Read more: Одржана локална дискусија во Кавадарци на тема:„Предизвици на практикување на волонтерство во...

На 12.06.2019 година, во просториите на Коалиција на младински организации СЕГА, Младински Совет Прилеп одржа панел дискусија на тема: „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Read more: Одржана дискусија во Прилеп на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“

Како дел од кампањата „ВОЛОНТИРАЈ за доброто на твојата заедница! ИНСПИРИРАЈ ги младите околу тебе!“ на ден 13ти јуни во Штип се одржа четвртата по ред панел дискусија  од предвидените пет дискусии на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Read more: Во Штип одржана четвртата локална дискусија во рамките на кампањата ВОЛОНТИРАЈ ИНСПИРИРАЈ на...

Како дел од кампањата „ВОЛОНТИРАЈ за доброто на твојата заедница! ИНСПИРИРАЈ ги младите околу тебе!“ на ден 13ти јуни во Скопје се одржа панел дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Read more: Одржана локална дискусија во Скопје на тема: „Предизвици на практикување на волонтерството во...

Тимот на Коалиција на младински организации СЕГА денес започна со спроведување на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите.

Read more: Започна Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за Превенција на...

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter