ИМКА Битола е наша основна организација членка која веќе 9 години е дел од семејството на СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Read more: Запознајте се со ИМКА Битола

На 21 јуни 2019 година, во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје се одржа Конференција „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Read more: Одржана Конференција „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“

СЕГА е национална платформа на младински организации посветена на лобирање за потребни законски измени, како и посветеност на поддршката на младинскиот активизам, пристап до информации и учество на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми.

Read more: Вредности и принципи на работење на Коалиција СЕГА

Во рамките на проектот „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници “ од Коалиција СЕГА, беше одржана локална дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“ организирана од ИРЗ – Тетово.

Read more: Во Тетово се одржа последната локална дискусија од предвидените пет на темата: „Предизвици на...

Во периодот од 13 до 16 јуни во Хотел Бисер Струга се одржа Национална работилница за креирање на позицски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам.

Read more: Во Струга одржана Национална работилница за креирање на позицски документ со препораки за...

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter