Во периодот од 21 до 25 jануари 2019 во Струга, Коалицијата на младински организации СЕГА и Uzicki centar za prava deteta спроведоа Интеркултурна размена како дел од проектот: Youth agents of Social Change.

Read more: Интеркултурна размена во Струга, Македонија како дел од проектот: Youth agents of Social Change

На 18-ти декември 2018 година, во хотелот ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје, Коалицијата на младински организации СЕГА го промовираше првиот Извештај за 2018 година од Индексот за младински развој Македонија.

Read more: Прв Индекс за младински развој во Македонија

На 18 декември 2018, Коалицијата за младински организации СЕГА го промовираше првиот Извештај за 2018 на Младинскиот развојен индекс - Македонија во хотел „ТЦЦ Гранд Плаза“ во Скопје.

Read more: ПРВ МЛАДИНСКИ РАЗВОЕН ИНДЕКС МАКЕДОНИЈА

Коалицијата на младински организации СЕГА организираше дебата под наслов: „Предизвици со кои се соочува европското општество – миграција“ – ЕУ одразување, како дел од проектот „WISE – Додека се иновира и зајакнува Европа“ поддржан од Европа за Граѓански програми од ЕУ во соработка со АЛДА - Европска Асоцијација за локална демократија, од Франција и 14 други партнери организации од Европа.

Read more: Дебата: „Предизвици со кои се соочува европското општество- миграција“ – ЕУ одразување

На 10 и 11 декември, во Салата на Градското собрание во Риека, Хрватска се одржа финалниот мултипликаторски настан Конференција  на тема "Мултисекторски пристап кон младите во ситуацијата Неет и решенија за практични протоколи во работењето со младите од НЕЕТ" од проектот „Младинските Информативни центри по мерка на потребите на младите во НЕЕТ ситуација“. Настанот беше организиран од Регионалниот Младински информативен центар УМКИ во Риека, Хрватска.

Read more: Одржана конференција во Риека, Хрватска на тема "Мултисекторски пристап за младите во ситуација...

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter