Младински Совет Прилеп е еден од основачите на Коалиција на младински организации СЕГА и е нејзин активен член 15 години.

Read more: Запознајте се со Младински Совет Прилеп

ИМКА Битола е наша основна организација членка која веќе 9 години е дел од семејството на СЕГА. СЕГА не би била тоа што е денес, без активниот придонес на нашите организации членки и нивната грижа за младите на локално, регионално и национално ниво.
#ВолонтирајИнспирирај #15годиниСЕГА

Read more: Запознајте се со ИМКА Битола

На 21 јуни 2019 година, во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје се одржа Конференција „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“.

Read more: Одржана Конференција „Предизвици на практикување на волонтерство во заедницата“

СЕГА е национална платформа на младински организации посветена на лобирање за потребни законски измени, како и посветеност на поддршката на младинскиот активизам, пристап до информации и учество на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми.

Read more: Вредности и принципи на работење на Коалиција СЕГА

Во рамките на проектот „Зајакнување на младинската вклученост во локалните заедници “ од Коалиција СЕГА, беше одржана локална дискусија на тема „Предизвици на практикување на волонтерството во заедницата“ организирана од ИРЗ – Тетово.

Read more: Во Тетово се одржа последната локална дискусија од предвидените пет на темата: „Предизвици на...

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter