На 31.10.2018 година, Советот на општина Крушево ја усвои Локалната младинска стратегија на Општина Крушево. Локалната младинска стратегија е резултат на проектот „Креирање на Локална Младинска Стратегија во Општина Крушево” кој го спроведува Младински Совет Прилеп во соработка со Локалниот Младински Совет во Крушево и општина Крушево.

Read more: Усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево!

На 5ти септември 2018 година, во хотел Континентал, Скопје, Коалиција СЕГА организира Национална работилница за мерки за Интеграција на НЕЕТ групата на млади. Учесници на работилницата беа претставници, донесувачи на одлуки, од релевантни институции кои се засегнати со  овој проблем и кои се клучни во креирањето и спроведувањето на мерките за интеграција и превенција на НЕЕТ групата на млади.

Read more: Институциите дадоа препораки за соодветни мерки за подобра интеграција и превенција на NEEТ...

На 03.09.2018 година во просториите на подрачното основно училиште „Манчу Матак“, с. Крушеани о. Кривогаштани Коалиција СЕГА во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер ја одржа и третата Локална дискусија со млади.

Read more: Младите луѓе во с. Крушеани воопшто не се вклучени во процесите на донесување на одлуки

На 27.08.2018 година во просториите на пензионерскиот клуб во о. Кривогаштани се одржа втората Локална дискусија со млади во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер.

Read more: На младите од Кривогаштани им е потребен заеднички простор каде ќе функционираат заедно

На 20.08.2018 година во просториите на ООУ Јонче Смугрески во с. Обршани се одржа Локална дискусија со млади во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер. 

Read more: Одржана локална дискусија за Идентификување на потребите на младите во с. Обршани, Кривогаштани

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter