Тимот на Коалиција на младински организации СЕГА денес започна со спроведување на Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за превенција на насилен екстремизам меѓу младите.

Read more: Започна Националната работилница за креирање на позициски документ со препораки за Превенција на...

Коалиција на младински организации СЕГА е национална платформа на младински организации активна во полето на лобирање за промени во младинските политики, посветена конподржување на младинскиот активизам, подобрување на пристапот до информации и учеството на младите луѓе во активности за решавање на нивните проблеми.

Read more: Коалиција СЕГА со значаен придонес при изработката на Националната стратегија за млади 2016 – 2015

Процесот на подготовка на предлог  Закон за младинско учество и младински политики , како иницијатива на Клубот за младински прашања и политики, започна од март 2018 година, со одржување на јавна расправа во Собрание на РСМ и креирањето на работната група.

Read more: Коалиција СЕГА е дел од работната група за креирање Закон за младинско учество и младински политики

СЕГА е национална платформа на младински организации посветена на лобирање за потребни законски измени, како и посветеност на поддршката на младинскиот активизам, пристап до информации и учество на младите луѓе во активностите за решавање на нивните проблеми.

Read more: Коалиција СЕГА - Која е нашата мисија и визија?

Во периодот од 26 до 28 мај 2019 година, во Басано дел Грапа во Италија, претставник на Коалиција на младински организации СЕГА беше дел од семинарот за планирање на активностите за проектот SPRAY (SPace Regeneration through Art by Youth).

Read more: Проект SPRAY: Семинар за планирање на активности

Младински Организации

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter