Здружението за дислексија АЈНШТАЈН со големо задоволство по повод светскиот месец за подигнување на свеста за дислексијата и креирање на инклузивни образовни услови за учениците со дислексија ја има честа да ве покани на првиот од низата практични семинари за потешкотиите во учењето насловен “Практични методи и алатки при работа со учениците со дислексија”.

Read more: Семинар - Практични методи и алатки за дислексија

ЕУ ИНСТИТУТ за Менаџмент, Право и Дипломатија, со голема чест и задоволство Ве поканува на учество!

Read more: Семинар „Мотивација“ – Битола

Академијата за протокол и дипломатија има огромно задоволство да Ве покани да учествувате на настанот: Повисок интензивен курс на дипломатски протокол и етика. Овој курс на дипломатски протокол и етика што ги нудат најдобрите експерти од областа од регионот, обезбедува единствена можност за студентите, младите професионалци и млади лидери да ја проучуваат историјата, улогата, структурата, компетенциите и активностите на протоколот, како и воените, политичко-безбедносните и економските прашања со кои се соочува дипломатската одбрана на новите земји. Преку овие симулации, студентите се стекнуваат со подобро и појасно разбирање на способностите и ограничувањата кои ги обликуваат политиките на протоколот за одредување на прашања од меѓусебно разбирање и најдобри дипломатски, деловни и безбедносни односи меѓу партнерите. Освен што се занимаваат со подготвена агенда, студентите се соочуваат со современа криза што ќе се открие на моделот.

Read more: Протокол за дипломатска комуникација на академија и етика

Ова е вашата шанса да се придружите на првиот форум за заштита на животните предводен од младите, фокусиран на изнаоѓање решенија за прашањата за зачувување на дивиот свет, зајакнување на заштитата на раните кариери во креирањето на меѓународните политики и развивање на вештини и мрежи на идните лидери за зачувување. Главно место пред и за време на 18-тото собирање на најголемата конзерваторска конвенција во светот, Конвенцијата за меѓународна трговија со загрозени видови на дива флора и фауна, ќе биде во Коломбо, Шри Ланка (20-28 мај 2019 година).

Read more: Младински форум за заштита на животните Y4WC

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter