Дали сте ангажирани во работата во заедницата? Дали имате желба за градење мир?

Read more: Конференција за мирољубивост во Босна и Херцеговина