Во модерно демократско општество засновано на принципите на плурализам, слобода на говор, движење и изрази, различноста е реалност, но богатството што го носат заедниците и тимовите е генерално потценето.

Read more: Повик за 4 учесници на младинска размена „DIVERSITY ACADEMY“