Главната цел на овој проект е промовирање еднаквост и недискриминација меѓу младите.

Read more: Повик за младинска размена во Португалија - DIGITAL ACTIVISM 4 YOUTH

Со овој проект сакаме да научиме за културата на храната и локалното земјоделство.

Read more: Повик за младинска размена во Македонија – „Cooking Cultures“

Волонтерски центар Скопје бара 7 Македонци (6 учесници, 1 лидер) што сакаат да учествуваат заедно со луѓе од Шпанија, Италија, Германија, Турција и Бугарија на младинската размена Trust me, I’m a VOLUNTEER во Шпанија.

Read more: Повик за учество на младинска размена во Шпанија

Волонтерски центар Скопје бара 3 Македонци коишто сакаат да учествуваат заедно со млади луѓе од Германија, Турција, Романија, Португалија и Холандија на тренинг курсот SAILVAN во Анталија, Турција.

Read more: Повик за учесници на тренинг курс во Турција

Сите сме свесни дека економската криза е завршена и дека денес има многу можности за работа на пазарот на трудот и многу слободни работни места, но сега се справуваме со друг проблем: младите луѓе кои треба да бидат вклучени на пазарот на трудот не се добро подготвени за тоа.

Read more: Повик за младинска размена „Road To Employment“ во Хрватска

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter