Натпреварот е поддржан од група партнерски организации ширум Европа и доби првични средства во рамките на програмата Еразмус + на Европската унија.

Најмалку пет учесници ќе добијат 500 евра и ќе бидат поканети на меѓународна работилница со платени трошоци, со европските носители на одлуки и носители на промени во втората половина на 2019 година.

Натпреварот е отворен за влез до 28 февруари 2019 година.

Понатамошни детали и информации се достапни на веб-страницата на "Imagine Europe".

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter