Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје објавува конкурс за академската 2019-2020 година за упис на студенти на магистерски студии.

Read more: Конкурс за упис на студенти на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје

Агенцијата за млади и спорт во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ја промовираше младинската картичка.

Read more: Аплицирајте за европска младинска картичка

На единиците на Универзитетот Американ Колеџ Скопје може да се запишат вкупно 380 студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2019/2020 година.

Read more: КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

Министерството за образование и наука распишува Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови во Република Македонија за учебната 2019/2020 година.

Read more: Конкурс за прием на ученици во јавните ученички домови за учебната 2019/2020 година

Врз основа на Програмата за работа за 2019 година на Агенцијата за млади и спорт, Сектормлади, како и Правилникот за определување постапка и утврдување на критериуми за доделување нанагради на млади талентирани лица во Република Македонија, донесен од страна на директорот наАгенцијата за млади и спорт, со бр. 01-1612/1 од 03.08.2018 година, Агенцијата за млади и спорт објавува Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица.

Read more: Јавен повик за доделување на награди за Млади талентирани лица

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter