Во согласност со неговиот/нејзиниот интерес и мотивација, тој/таа ќе:

- Учествува во организирање на настани на тема меѓународна мобилност

- Ќе ги користи социјалните медиуми за да комуницира за активностите на ЈИЦ Производство на ресурси за меѓународниот сектор

- Производство на видео спотови за активностите на ЈИЦ

- Учество во промовирањето на ЕСК, европското граѓанство и мобилноста

- Обезбедување поддршка за младите кои се подготвени да учествуваат во ЕВС програмата

- Развивање на лични проекти

Ние би сакале нашиот волонтер да воспостави врска помеѓу сите волонтери во Лориент со цел да се развијат проекти и активности заедно.

СМЕСТУВАЊЕ, ХРАНА И ТРАНСПОРТНИ АРАНЖМАНИ

Проектот ќе се одржи во Лориен, град со 60 000 жители. Лориен гледа кон морето и неговите 3 универзитети собираат 6.500 студенти

Сместување: Волонтерот ќе дели куќа/стан со волонтер на ЕСК, кој ќе биде во средните училишта. Куќата/станот се наоѓа во Лориен. Волонтерот ќе добие месечен буџет за храна за да подготви свои оброци покрај џепарлак. Волонтерот ќе има велосипед и претплата за локалните автобуски линии.

ОБУКА ЗА ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ

На сите волонтери на нашата организација им е дадена можност да учествуваат во обуката при пристигнување и среднорочна евалуација организирана од француската Национална агенција за Еразмус + за млади. Волонтерите се очекува да учествуваат во обука пред поаѓање организирана од нивните организации што ги испраќаат пред нивното пристигнување. Ако волонтерот не зборува француски, тој/таа ќе присуствува на часови по француски јазик (првите 3 месеци).

ПРОФИЛ НА ВОЛОНТЕР

Млад човек со интереси во младинската политика, медиумите и комуникацијата. Други вештини кои се посакувани, но не се потребни:

- Способност за да учествуваат во организацијата на настаните и да промовираат државјанство и европски вредности во овие важни настани

- Да бидат способни да комуницираат со јавноста.

- Познавање на активностите на социјалните медиуми

- Познавање на можностите за млади на Еразмус + и ЕСК

- Би било ценето ако има минимално познавање на францускиот јазик

Доколку сте заинтересирани, испратете ни ваше CV и мотивационо писмо на англиски јазик на следната е-маил адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен рок за аплицирање: 19.07.2019 година.

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter