Причини зашто да се волонтира:

-        зголемување на јавната свест;

-        учење преку работа;

-        стекнување на самодоверба;

-        откривање на сопствените таленти;

-        градење на чувство на независност;

-        зголемување на личните социјални контакти;

-        развивање на вештини;

-        зголемување на работното искуство;

-        зголемување на можностите за професионален развој;

-        развој на работни вештини и поголема конкурентност при наоѓање на работно место.

Пополнувајќи ја оваа апликациона форма за ЕВС волонтирање, вие станувате потенцијален кандидат за понатамошна реализиција на истото со што ние ќе ги имаме во предвид вашите желби и интереси и ќе се потрудиме да пронајдиме волонтерска можност во однос на истите.

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter