Волонтерски центар Скопје бара 2 Македонци кои сакаат да учествуваат на ЕСК проект во Словенија.

Read more: Повик за волонтирање за ЕСК проект во Словенија

Волонтерски Центар Скопје бара 3 Македонци коишто сакаат да волонтираат на еден од 3 EVS проекти во Вилниус, Литванија!

Read more: Повик за волонтери за различни проекти во Литванија!

Европски волонтерски сервис – ЕВС, има за цел да поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу-културно учење, активно учество во општеството, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа и пошироко.

Read more: Станете потенцијален кандидат за ЕВС волонтирање

YMCA - YWCA Аалборг може има потреба од еден волонтер од септември 2019 до јули 2020, или на пократок рок.

Read more: Долгорочен ЕВС проект во ИМКА Аалборг во Данска

Eвропски Волонтерски Сервис- ЕВС има за цел да поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу-културно учење, активна социјална партиципација, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа. 

ЕВС им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба за период од 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат.

Целта на Европски Волонтерски Сервис е да се развие солидарност и да се промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе.

Да се биде волонтер не е обврска, тоа е чест.

Да се биде ЕВС волонтер значи и да патуваш, да запознаваш нови луѓе.

Read more: Зошто е корисно да се биде волонтер? Пријавете се!

КАМПАЊА „365 РАБОТНИЧКИ ПРАВА ЗА МЛАДИ“

Newsletter